Izdavač: Državni arhiv u Pazinu

ISBN: 978-953-96045-7-6

Godina izdavanja: 2007.

 

Preuzmite:

 

Predstavljanje izdanja održano je u Kanfanaru 28. rujna 2007. godine.