Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 15. lipnja 2016. godine

Predavač: Petar Fatorić, Branko Kjurko, Boris Tončinić, Skender Hasimi, Slavko Jereb i Mladen Blašković

 

O predavačima:

Petar Fatorić  iz Rovinja rođen je 1945. godine. Od 1966. godine radi u policiji (tadašnjoj miliciji). Završio je Višu policijsku školu u Zagrebu nakon čega obavlja više dužnosti u policiji. Od travnja 1990. godine imenovan je za načelnika Policijska uprava Pula-Istarska do 1.5.1991. godine.

Branko Kjurko iz Rovinja rođen je 1949. godine. Kao diplomirani kriminalist radio je na više odgovornih radnih mjesta u policiji: načelnik Policijske postaje Umag, Buje, Novigrad, Rovinj, Buzet. Od 1.5.1991. godine radi na mjestu načelnika PU Pula-Istarska.

Boris Tončinić rođen je 1959. godine u Boljunu. Završio je Vojnu akademiju KoV. Od 1981. godine radi na Policijskoj akademiji u Zagrebu kao profesor. U kolovozu 1991. godine odlazi u Vukovar gdje zapovijeda policijskim snagama sve do pada Vukovara. Od kraja studenog 1991. godine do travnja 1993. godine obnaša dužnost načelnika Policijske uprave Istarske.

Skender Hasimi iz Poreča rođen je 1958. godine. Završio je Vojnu akademiju KoV. Od  svibnja 1991. godine radi na obrambenim poslova. Od srpnja 1991. do lipnja 1993. godine zapovjednik je Specijalne jedinice policije Bak. Zapovijedao je jedinicom u akcijama obrane grada Petrinje i Medačkom džepu.

Slavko Jereb rođen je 1958. godine u Puli. Stekao je zvanje višeg sportskog trenera. Od prosinca 1991. godine radi u policiji Specijalne jedinice policije Bak. U srpnju 1993. godine imenovan je za zapovjednika Jedinice i istom zapovijedao u Medačkom džepu, Bljesku, Oluji, Poskok, Trokut i dr. Od 1997. godine obnaša funkciju načelnika centra SUZUP-a Pula.

Mladen Blašković rođen je 1969. godine u Puli. Završio je specijalistički diplomski stručni studij na Visokoj policijskoj školi te stekao zvanje stručni specijalist kriminalistike. Od veljače 1991. godine radi u policijskoj postaji Pazin zatim prelazi u Specijalnu jedinicu policije Bak. Vođa je specijalističke grupe, Instruktor specijalističke obuke, pomoćnik zapovjednika, zapovjednik, zapovjednik interventne jedinice, načelnik sektora policije, načelnik Policijske uprave Istarske. Trenutno je voditelj projekta u uredu glavnog ravnatelja policije. U zvanju glavni policijski savjetnik. Aktivni predsjednik udruge Bak.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: