Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 20. ožujka 2013. godine

Predavač: mr. sc. Tatjana Tomaić

 

O predavaču:

Mr. sc. Tatjana Tomaić magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, znanstvena grana hrvatska politika/politika Europske unije. Zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Doktorandica je na Fakultetu političkih znanosti, znanstvena grana Komparativna politika. Priprema doktorsku disertaciju na temu Komparativna analiza politike identiteta HDZ-a i IDS-a. Područja njezinog istraživanja su: politike identiteta, političke stranke i politički sustavi, hrvatska politika, politika Europske unije, regionalizam, nacionalizam, konfliktni potencijal i granična pitanja, te međunarodni odnosi.

 

 

Sažetak javnog predavanja: