Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 9. prosinca 2009. godine.

Predavač: dr. sc. Marko Medved

 

O predavaču:

Dr. sc. Marko Medved,  viši je asistent na katedri crkvene povijesti Teologije u Rijeci. Doktorirao je s temom “Katolička Crkva u Rijeci (1920.-1938.): apostolski administratori i biskupi jedne višenacionalne biskupije tijekom fašizma” na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Glavno područje njegova istraživanja su složene crkvene prilike u zapadnoj Hrvatskoj za vrijeme talijanske uprave.