Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 18. veljače 2015. godine

Predavač: mr. sc. Drago Kraljević

 

O predavaču:

Dr. sc. Mario Sošić, Kanfanar (Brajkovići), znanstvenik je društvenih znanosti iz znanstvenog polja politologije. Njegov je temeljni znanstveni interes vezan uz područje tranzicijskih procesa i europeizacije u postkomunističkim zemljama Srednje i Istočne Europe te je posebno usmjeren na komparativnu analizu, na traženje uzroka i posljedica te polučenih uspjeha i neuspjeha tih procesa u njima. Objavio je nekoliko znanstvenih radova u vodećim znanstvenim časopisima za politologiju: Političkoj misli i Analima. Njegov rad na planu zavičajnih i regionalnih istraživačkih područja i tema koncentriran je prvenstveno na političku povijest Istre u rasponu od preporodnog razdoblja u XIX. stoljeću do danas, kao i na analizu društvenih procesa povezanih s (de)konstrukcijom nacionalnih, subnacionalnih i političkih identiteta Istre. Svoje spoznaje u svezi toga izlaže na znanstvenim i stručnim skupovima, objavljuje u više zbornika, kao i u godišnjacima poput Istarske Danice, Bujštine i drugima te mjesečniku Ladonja, u kojemu je redoviti višegodišnji kolumnist. Član je Hrvatskog politološkog društva i njegova Izvršnog odbora. 

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: