Povodom obilježavanja Dana povijesti – Kliofesta prof. dr. sc. Darko Dukovski održao je predavanje Istra i Rijeka u Hrvatskom proljeću. Predavanje se održalo u srijedu, 12. svibnja 2021. godine u 13:00 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu.

 

Materijali: