Izdavač: Državni arhiv u Pazinu, Općina Motovun

ISBN: 978-953-7640-49-1

Godina izdavanja: 2022.

Cijena: nije na prodaju