Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 24. travnja 2013. godine.

Predavač: akademik Franjo Šanjek

 

O predavaču:

Akademik Franjo Šanjek (Poljana, 1939.), diplomirao je filozofske (Dubrovnik, 1962.), magistrirao teološke (Zagreb, 1966.) i pomoćne povijesne znanosti (Vatikan, 1968.) te doktorirao povijesne znanosti (Paris-Sorbonne, 1971.). Od 1971. godine profesor je crkvene povijesti, metodologije i pomoćnih povijesnih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Također je profesor i predavač na Hrvatskim studijima i na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1997. redoviti je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predsjednik je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (1992.–1999.) i Nacionalnog odbora za komparativnu crkvenu povijest (1995.). Jedan je od utemeljitelja i glavni urednik časopisa Croatica christiana periodica. Član je uredničkog odbora časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine u Zagrebu, Starine HAZU (Zagreb) i Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU (Zadar). Član je Područnog vijeća za humanističke znanosti (1994.), Matične komisije za filozofiju i teologiju (1999.) i Povjerenstva za dodjelu godišnje nagrade. Predaje kao gostujući profesor na sveučilištima u Fribourgu (Švicarska) i Ottawi (Kanada). Sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Suradnik je enciklopedijskih i leksičkih izdanja u Hrvatskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Poljskoj.

 

 

Sažetak javnog predavanja: