Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 11. listopada 2023. godine

Predavači: akademik Milan Mihaljević, dr. sc. Sandra Požar, dr. sc. Josip Galić, dr. sc. Josip Mihaljević

Tema: Glagoljica u Istri

 

Preuzmite: