Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 30. svibnja 2012. godine.

Predavač: dr. sc. Dean Krmac

 

O predavaču:

Dr. sc. Dean Krmac (Kopar, 1971.), povjesničar, istraživač i urednik. Diplomu i doktorat stekao je na tršćanskom sveučilištu Universita degli Studi di Trieste. Bavi se povijesnom demografijom Istarskog poluotoka u razdoblju između 19. i 20. stoljeća, posebice migracijskim kretanjima. Uređivao je znanstvene časopise Annales i Acta Histriae te je bio član uredništva Istarske encikopedije. Sudjelovao je na više međunarodnih skupova ze je objavio radove u mnogim međunarodnim znanstvenim časopisima. Član je Talijanskog povijesno-demografskog društva, Povijesnog društva za južnu Primorsku i Humanističkog društva Histria, čiji je pokretač i tajnik. Odgovorni je urednik edicije Histria Editiones.

 

 

Sažetak javnog predavanja: