Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 5. listopada 2016. godine

Predavač: dr. sc. Milena Joksimović

 

O predavaču:

Milena Joksimović diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu te stekla naziv diplomiranog klasičnog filologa. Na istom je fakultetu doktorirala na temu: Terminologija preljuba u Vulagati i njen društveni, povijesni i kulturni kontekst. Predavala je povijest na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Sveučilišta John Naisbitt u Beogradu i latinski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Glavno područje njezinog znanstvenog istraživanja jest latinska lingvistika, a njezina najveća ljubav latinska paleografija.

 

Preuzmite: