Izdavač: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino

Suizdavač: Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Filozofski fakultet

ISBN: 978-953-8060-06-9

Godina izdavanja: 2021.

Cijena: 110,00 kn (nije na prodaju)