Djelatnici Državnog arhiva u Pazinu prisustvovali su na 53. savjetovanju hrvatskih arhivista u Štrigovi, Dom kulture / Sv. Martin na Muri, Hotel Terme Sv. Martin, 26. – 28. listopada 2022. godine na temu “Digitalizacija”.