Djelatnici Državnog arhiva u Pazinu sudjelovali su na 51.  Savjetovanju hrvatskih arhivista koje je otvoreno u srijedu, 23. listopada 2019. godine u Slavonskom Brodu.

Ovogodišnja tema savjetovanja bila je Upravljanje elektroničkim gradivom i suvremena arhivska praksa.

Državni tajnik Poljičak informirao je nazočne arhiviste o Nacionalnom planu arhivske djelatnosti i o projektu Digitalizacije kulturne baštine. Naglasio je kako se Nacionalnim planom planiraju konkretne mjere za digitalizaciju analognog arhivskog gradiva i za pohranu gradiva koje nastaje izvorno kao digitalno gradivo. Također, izdvojio je iz projekta Digitalizacije kulturne baštine izgradnju središnjeg informacijskog sustava i CDU,  kao neophodne elemente budućeg digitalnog arhiva.

Predsjednica Hrvatskog arhivističkog društva dr. sc. Silvija Babić u ime Društva pozdravila je sve prisutne, a ravnatelj Državnog arhiva u Slavonskom Brodu mr. sc. Ivan Medved istaknuo je kako je Arhiv u Slavonskom Brodu ove godine obilježio 60 godina djelovanja. Prisutnima se također obratio i zamjenik gradonačelnika Slavonskom Broda Hrvoje Andrić te ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva dr. sc. Dinko Čutura.

Prvi dan Savjetovanja zaključen je obilaskom Slavonskoga Broda te Tvrđave Brod, najznačajnije povijesne građevine u Brodsko-posavskoj županiji čija je izgradnja započela 1715. godine na poticaj Princa Eugena Savojskog kako bi postala dio sustava tvrđava na sjeveroistoku Hrvatske koje su tada građene u Osijeku, Staroj Gradiški, Rači i Petrovaradinu.
 
Tijekom trodnevnog Savjetovanja odvijale su se plenarne sjednice i diskusije na teme Upravljanja dokumentarnim gradivom, Dugotrajnog očuvanja elektroničkoga gradiva, Propitivanja temeljnih arhivističkih principa u e-okruženju, Postojećih i potrebnih kapaciteta u javnim arhivima te mogućnostima EU financiranja, a održala se i Skupština HAD-a u Državnom arhivu u Slavonskome Brodu. (preuzeto s: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23602 i https://web.facebook.com/hrvatskiarhivi/?_rdc=1&_rdr, 6.11.2019.).