Značajan odaziv i zanimanje znanstvenika za sudjelovanjem na Prvom međunarodnom znanstvenom skupu „ Istarsko gospodarstvo jučer i sutra“ 2013. godine bio je povodom za organizaciju Drugog međunarodnog znanstvenog skupa. Koncept skupa se širi i sve više povezuje znanstveni okvir s realnim sektorom te stručnim i kulturnim institucijama. Dvodnevna konferencija 25. i 26. studenoga 2016. godine u Pazinu i Puli postala je podlogom za nastavak znanstvenoga pristupa povijesnom nasljeđu i suvremenim izazovima gospodarskog razvoja Istre. U sklopu ovogodišnje manifestacije poseban je naglasak usmjeren ka 160-toj obljetnici utemeljenja Uljanika, a povezano s proglašenjem Pule glavnom ratnom lukom Habsburške monarhije što sve predstavlja istinski okidač industrijske preobrazbe našeg poluotoka. Stoga je prirodno da se manifestacija proširila i na koncept nultoga dana 24. studenog 2016. godine izložbom “Počeci pulskog knjižarstva” u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula te multimedijalnom izložbom na Politehnici Pula pod nazivom “Tri stoljeća Pule kroz tri kućna broja”. Uspjeh znanstvene konferencije potvrdilo je pedesetak sudionika koji su izlagali na temu istarske prošlosti, ali i njenog suvremenog razvoja. Osim iz Hrvatske svoj su doprinos dali znanstvenici iz Austrije, Italije, Poljske i Slovenije. Multidisciplinarni znanstveni pristup okupio je i ove godine za istim znanstevnike iz prirodnih, društvenih i humanističkih znanosti nudeći dijalog o gospodarskoj povezanosti istre i njenih zemljopisnih susjeda, promišljajući o isprepletenosti ekonomije u svim porama društva. Prispjela priopćenja grupirana su u sljedeće sesije:

EKONOMIKA I DRUŠTVO-POLITIKA, CRKVA, PRAVO.  Razmatrana je gospodarska prisutnost Istrana na mediteranskom prostoru kroz Srednji vijek i Rani novi vijek; Samostanski inventari (iz 17. i 18. stoljeća) franjevaca konventualaca u Istri kao svojevrsni pokazatelji materijalnog stanja; Samostan sv. Ivana krstitelja u Dajli u perspektivi „ekonomije providnosti“; Utjecaj crkve na istarsko srednjovjekovno statutarno pravo; Gospodarska osnovica hrvatskoga pokreta Istre (od 1880. do 1914.); u konačnici prikazana je Katolička crkva u Istri i agrarna reforma 1945. – 1947.

INTEGRACIJE, INSTITUCIJSKA PODRŠKA, GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA. Predstavljanje “alienatio” (otuđenje) u ugovornom pravu istarskog srednjovjekovlja; Fiskalna politika i krijumčarenje u Venetskoj Istri u moderno doba. Sustavkreditiranja malih vrijednosti u ruralnim mjestima Istre u moderno doba. Upravna i gospodarska povijest kotara Poreč 1945. – 1947. Crno tržište i krijumčarenje u zoni „ B“ Julijske krajine 1945. – 1947. Slabosti i prilike Istre u EU fondovima danas i prije ulaska u Europsku Uniju. Strateški razvojni ciljevi Istarske županije i vizija razvoja kroz konkurentno gospodarstvo i razvoj ljudskih resursa; Učinkovito upravljanje javnim dobrom kao preduvjet regionalnog i lokalnog razvoja. Mogućnosti jačanja apsorpcijskog kapaciteta Istarskih gradova i općina za uspješno korištenje EU fondova. Integrirana teritorijalna ulaganja Europske Unije (ITU mehanizam) u funkciji pokretača gospodarskog razvoja Istarske županije.

LOKALNI I REGIONALNI RAZVOJ JUČER I SUTRA. Nova kontekstualizacija starih vrela: gospodarstvo kasnoantičke Istre u sklopu ekonomskih prilika u kasnoj antici prema Kasiodorovim Variae. Imovina stanovništva kao pokazatelj gospodarske snage područja na primjeru inventara imovine podanika Pazinske grofovije (1775. – 1825.) Gospodarske nedaće na području Pazinskoga kotara u posljednjoj trećini 19. stoljeća. Društvene i gospodarske promjene u Pazinu 1945. – 1955; Gospodarstvo Istre s osvrtom na Pazinštinu 1963. – 2015. Utjecaj poslijeratnih međunarodnih sporova u pitanjima državne granice između Jugoslavije i Italije na pomorske djelatnosti u slovenskoj Istri. Transgranična suradnja : projekt podijeljene kulture ; Društveno odgovorno poslovanje u istarskoj županiji – uloga Politehnike Pula. Žensko poduzetništvo u Istarskom gospodarstvu – Quadruple Helix interakcija. Istarska županija u kontekstu hrvatsko-slovenske prekogranične suradnje. Odabrani aspekti lokalnoga razvoja u poljskoj regiji Sądecczyzna I Istarskoj županiji. Istarsko poduzetništvo bez granica.

EKONOMIKA PROIZVODNIH DJELATNOSTI JUČER I SUTRA. Uloga soli u životu prapovijesnih zajednica istre. Način pčelarenja u istri. Uporaba žita v Piranu u 18. Stoljeću. Razvoj industrijalizacije i pojava modernog potrošačkog društva u Istri, na primjeru robne oznake riboprerađivačke industrije u Izoli.

POVEZNICA GOSPODARSTVA S OBRAZOVANJEM, ZNANOŠĆU I KULTUROM. Kulturna baština kao faktor proizvodnje u gospodarskom i društvenom kapitalu u Istri. Gospodarske djelatnosti i potražnja za radom u istri – jučer i sutra. Povezanost visokog tehničkog obrazovanja s gospodarstvom istre – temelji i trendovi. Rezultati istraživanja utjecaja volonterstva na kvartarne djelatnosti – primjer uspješne suradnje pulskog crvenog križa i grada pule. Uloga manifestacije ”pazi što jedeš” na promociju ekološke poljoprivrede u istri. Utjecaj velikog rata i gospodarskog pada na djelatnost pulskog Crvenog križa. Digitalizaciji poduzeća kao preduvjet za rast i razvoj istarskog gospodarstva u suradnji sa visokim školstvom. Povezanost Visokog tehničkog obrazovanja s gospodarstvom istre – temelji i trendovi.

EKONOMIKA USLUŽNIH DJELATNOSTI JUČER I SUTRA. Istarske šume godine 1754 – s gledišta turizma i prirodnih znanosti na primjeru Motovunske šume. Organizirane komunikacije u Istri-Napoleonova mreža. Važnost (zdravstvenog ) turizma 1900-1914;Autentičnost ponude istarskog turizma – stanovanje. Mijo Mirković i ekonomska povijest Hrvatske – o važnosti prometne infrastrukture u regionalnom razvoju. Gospodarenje otpadom u Istri na primjeru dobre prakse u sanaciji deponije komunalnog otpada Cere. Retrospektiva znanosti o turizmu u Istri. Cikloturizam u turističkoj ponudi Istarske županije.

Temeljem i ovog puta iskazanog zanimanja znanstvenika zaključujemo da će međunarodni znanstveni skup IGJS postati tradicionalan te se njegovo treće održavanje očekuje u 2018 godini.

 

Preuzmite:

 

Galerija fotografija