U predgrađu Rima, Sassoneu od 29. travnja do 1. svibnja 2013. godine održana je Druga konferencija crkvenih arhivista Europe u organizaciji Crkvene arhivističke udruge (Associazione archivistica ecclesiastica) u suradnji s Papinskim vijećem za kulturu. Poziv za sudjelovanjem dobili su članovi spomenute udruge, a prijavili su se i drugi arhivisti koji se u svojem radu bave crkvenim arhivskim gradivom. Konferencija je trajala 3 dana u predavanjima i diskusijama sudjelovali su predstavnici Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Francuske,  Italije, Mađarske, Malte, Poljske, Portugala, Rumunjske, Španjolske i Švicarske. Iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine sudjelovali su sljedeći predstavnici: Goran Crnković (ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci), Ante Gverić (ravnatelj Državnog arhiva u Zadru), Milenko Krešić (crkveni povjesničar iz Mostara), Mirela Mrak (voditeljica Odjela za crkveno gradivo u Državnom arhivu u Pazinu), Nataša Mučalo (ravnateljica Državnog arhiva u Šibeniku) i Elvis Orbanić (ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu).

Prvoga dana konferencije 29. travnja pozdravnu riječ uputio je nazočnima mons. Gaetano Zito, predsjednik Crkvene arhivističke udruge koji je u svom govoru naglasio potrebu upoznavanja različitih iskustava kao i njihove razmjene među sudionicima, moguća rješenja za poteškoće koje se javljaju u radu i potencijal crkvenih arhiva Europe. Naročito nadahnut govor održao je predsjednik Papinskog vijeća za kulturu kardinal Gianfranco Ravasi koji je, između ostalog, citirao nekoliko europskih intelektualaca o važnosti crkvenih arhiva za identitet Starog kontinenta. U prvoj sesiji, a nakon pozdravnih riječi, izlagali su pojedini predstavnici zemalja o iskustvima rada nad zaštitom crkvenog arhivskog gradiva. Hrvatsku je predstavio Elvis Orbanić govoreći o praksi rada nad crkvenim arhivima Porečke i Pulske biskupije te suradnji Državnog arhiva u Pazinu i spomenute Biskupije u smjeru zaštite arhivske baštine koja je započela još ranih 70-ih godina 20. stoljeća te koja se i danas uspješno nastavlja.  U  popodnevnim satima bio je organiziran stručni posjet Tajnom vatikanskom arhivu gdje su sudionike pozdravili mons. Jean-Louis Brugués, arhivist i bibliotekar Svete Rimske Crkve te mons. Sergio Pagano, prefekt Tajnog vatikanskog arhiva. Potom je uslijedilo predavanje o odnosu arhivistike i informatike koje je održao Daniele Gallinella, voditelj informatičke podrške pri Tajnom vatikanskom arhivu.   

Drugoga dana konferencije 30. travnja Thomas Aigner (ravnatelj Biskupijskog arhiva u St. Poltenu) održao je predavanje o projektu Monasterium. Potom je Thamas Toth (rektor Papinskog crkvenog mađarskog institua u Rimu) govorio na temu javnih arhiva i crkvenih fondova na primjeru Mađarske. U zaključnom dijelu jutarnjeg dijela konferencije sudionici su raspravljali o digitalizaciji crkvenog arhivskog gradiva i o crkvenim fondovima u javnim arhivskim ustanovama. Popodne je mons. Slavatore Palese (nekadašnji predsjednik Crkvene arhivističke udruge) održao poticajno predavanje na temu pastoralne funkcije crkvenih arhiva iza 1997. godine.

Zadnjeg dana konferencije 1. svibnja mons. Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo, delegat za crkvena kulturna dobra Papinskog vijeća za kulturu, održao je zaključno izlaganje sumiravši rečeno tijekom protekla dva dana te je potaknuo diskusiju o budućnosti zajedničkih koraka crkvenih arhivista.  Kroz disksusiju je naglašena potreba veće povezanosti među crkvenim arhivističkim udrugama Europe. (Mrak Mirela, Odjel za crkveno arhivsko gradivo, DAPA)