Novo suizdanje DAPA

O stogodišnjici Rapalskog ugovora koja pada na dan 12. studenog, dvojica pravnika – izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić i odvjetnik Tomislav Sadrić – priredili zbornik radova o Rapalskom ugovoru i Lateranskim ugovorima te njihovim pravnim odjecima među državama i u Crkvi, s posebnim naglaskom na Istru i kvarnerske otoke. Koliko god da je Rapalski ugovor samo međudržavni ugovor među Kraljevinama SHS i Italijom te koliko god da se Lateranski ugovori odnose na Svetu Stolicu i Kraljevinu Italiju, oba su imali dalekosežni utjecaj među državama, na Crkvu, ali i na međunarodno pravo. Ti su ugovori imali su odjek i među državama, ali i među državama s obzirom na položaj Crkve … Nastavi čitati Novo suizdanje DAPA