Od sv. 10 (1964-1965.) časopis Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci počeo je izlaziti kao zajedničko izdanje Historijskog arhiva u Rijeci (danas: Državni arhiv u Rijeci) i Historijskog arhiva u Pazinu (danas: Državni arhiv u Pazinu), pod naslovom Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu. Državni arhiv u Pazinu u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci izdaje časopis Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu sve do 1991. godine. Nakon sv. 31, Historijski arhiv Pazin (danas: Državni arhiv u Pazinu) i Povijesni arhiv Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) nemaju više zajedničku izdavačku djelatnost, već svoja izdanja objavljuju samostalno.

 

Vjesnik istarskog arhiva (VIA) prvenstveno objavljuje znanstvene radove o najširoj problematici povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina temeljenih na istraživanjima izvornog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu ili u tuzemnim odnosno inozemnim arhivima koji posjeduju gradivo istarske provenijencije. Osim takvih radova VIA objavljuje i druge priloge od znanstvenog i stručnog interesa: transkripcije i transliteracije manjih cjelina izvornog gradiva, stručne radove s polja arhivistike, izvješća i bilješke o djelatnosti Državnog arhiva u Pazinu, recenzije, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti i slično.

Sva izdanja dostupna su za korištenje u Čitaonici, a digitalizirana izdanja VIA možete pogledati na Hrčku – Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske: http://hrcak.srce.hr/vjesnikistarskogarhiva.

 

Materijali:

 

Detaljnije o izdanjima:

 

Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu – HARIP