Voditelj: Jelena Livak, viši stručni savjetnik

Kontakt: dapa@dapa.hr


Odjel za opće poslove koordinira i pruža usluge svim djelatnicima Državnog arhiva u Pazinu. U sklopu Odjela za opće poslove djeluje ravnateljstvo, stručno vijeće, računovodstvo, pravni poslovi, pisarnica, pismohrana Državnog arhiva u Pazinu i služba čišćenja i održavanja.

 

Djelatnosti Odjela su sljedeće:

  • obavlja opće, pravne i kadrovske poslove
  • prati i proučava propise od značaja za poslovanje Državnog arhiva u Pazinu, skrbi za pripremu i usklađivanje normativnih akata Državnog arhiva u Pazinu
  • brine za sigurnost objekata i imovine
  • upravlja sustavom odlaganja spisa i skrbi o pismohrani Državnog arhiva u Pazinu
  • organizira i obavlja poslove na održavanju objekata i opreme te poslove u svezi s nabavom opreme i usluga
  • skrbi za izvršenje ugovornih obveza
  • obavlja financijsko‑knjigovodstvene poslove Državnog arhiva u Pazinu