Voditelj: Mirela Mrak Kliman, viši arhivist

Kontakt: mirela.mrak@dapa.hr


Odjel za crkveno arhivsko gradivo ima u cilju da, u suradnji sa Porečkom i Pulskom biskupijom, očuva i sredi gradivo župnih arhiva na način da se to uskladi s važećim hrvatskim arhivskim propisima i važećem kanonskom pravu.

 

Djelatnosti Odjela su sljedeće:

 • obavlja poslove na zaštiti crkvenog arhivskog gradiva
 • surađuje sa Porečkom i Pulskom biskupijom te sa svim župnim uredima na području navedene biskupije u vezi s crkvenim arhivskim gradivom
 • proučava i primjenjuje zakonske i druge propise iz područja zaštite arhivskog gradiva
 • sređuje i stručno obrađuje crkveno arhivsko gradivo
 • skrbi o crkvenom arhivskom gradivu u spremištima
 • proučava, istražuje i znanstvenim metodama obrađuje pitanja iz arhivske struke
 • daje stručne informacije
 • odabire crkveno arhivsko gradivo za restauriranje i mikrofilmiranje
 • priprema crkveno arhivsko gradivo za publiciranje i organizaciju izložbi
 • sudjeluje u organizaciji kulturno-prosvjetnih djelatnosti, predavanja i seminara
 • sudjeluje u organiziranju izložbi s arhivskim gradivom