Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 15. prosinca 2021. godine

Predavač: dr. sc. Elvis Orbanić i dr. sc. Milan Radošević

 

O predavačima:

Dr. sc. Elvis Orbanić (Pula, 1978.) diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirao je na temu Društveni i religiozni život Porečke biskupije “a parte Imperij” u 17. stoljeću. Primjer Pazina, Starog Pazina, Svetog Petra u Šumi i Žminja. Od kolovoza 2007. do siječnja 2019. obnašao je funkciju ravnatelja Državnog arhiva u Pazinu, a od veljače 2019. zaposlen je kao znanstveni suradnik za povijest u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenog i stručno djelovanja proučava prostor sjevernog Jadrana, Istre od 16. do početka 19. st., crkvenu i kulturnu povijest u ranom novom vijeku te se bavi objavljivanjem povijesnih vrela ranog novog vijeka. Aktivni je sudionik na mnogobrojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu iz područja crkvene i kulturne povijesti te arhivistike. Autor je mnogobrojnih znanstvenih članaka i nekoliko monografija. Dobitnik je plakete Općine Pićan 2012. godine za doprinos u izučavanju povijesne građe općinskog središta i Pićanštine te dobitnik stipendija za znanstveno istraživanje u Italiji i Velikoj Britaniji.

Dr. sc. Milan Radošević (Pula, 1983.), znanstveni suradnik, diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Puli na temu Socijalna politika fašizma u Istri 30-ih godina XX. stoljeća. Završio je poslijediplomski doktorski studij hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskome fakultetu u Zagrebu te doktorirao na temu Tuberkuloza i malarija u Istarskoj provinciji 1918. – 1940. Od 2008. zaposlen je u Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. U okviru znanstvenoga i stručnog djelovanja proučava povijest Istre i Kvarnerskog primorja u XX. stoljeću posebno njezinu socijalnu komponentu s naglaskom na javnozdravstvene procese te političku povijest s naglaskom na antifašizam. Aktivni je sudionik bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata i voditelj projekta Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog, u sklopu Istarskog povijesnog društva. Objavio je jednu autorsku i tri uredničke knjige te stotinjak stručnih i znanstvenih radova, osvrta, priopćenja, prikaza, kataloga izložbi. Bio je vanjskim suradnikom na doktorskim studijima na Sveučilištu u Kopru (Univerza na Primorskem), Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Dubrovniku pri ko-mentoriranju i ocjenjivanju doktorskih radova kandidata.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: