Izdavač: Državni arhiv u Pazinu

Godina izdavanja: 2022.

ISBN: 978-953-7640-47-7

Cijena: 200,00 kn

 

Preuzmite: