U suradnji sa srodnim ustanovama, Državni arhiv u Pazinu sudjeluje u još nekoliko izdavačkih projekata.

Sva izdanja dostupna su za korištenje u Čitaonici.

 

Detaljnije o izdanjma: