U četvrtak, 5. prosinca 2019. u Državnom arhivu u Pazinu s početkom u 18 sati odražana su dva predavanja na temu “Što su i čije su komunele na Ćičariji?”. Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić (Pravni fakultet u Zagrebu) održao je predavanje na temu „Pojam i nastanak komunela u Istri i na Ćićariji te njihovo značenje kao tradicijskog oblika vlasništva“, a Tomislav Sadrić, mag. iur. (odvjetnik u Zagrebu) na temu „Pravno gledište na pripadnost komunela na Ćićariji“.