Upute za pretraživanje: u pretrazi matične knjige su poredane abecednim redom prema imenu župe, odnosno mjesta (za novije civilne matice). Unutar svake župe/mjesta poredane su po vrsti i to: rođenih/krštenih (R), vjenčanih (V), umrlih (U) i stanje duša (SD). Unutar popisa po određenoj župi/mjestu primijenjen je kronološki red. Eventualni pojedinačni upisi izvan navedenog razdoblja nisu navedeni. Na kraju pojedinog zapisa o matičnoj knjizi navodi se podatak dali je knjiga digitalizirana odnosno dali su izrađeni preslici matične knjige u digitalnom obliku. Matične knjige moguće je pretražiti po župi/mjestu, po vrsti, po mjestu čuvanja, te razdoblju. Za pitanja u vezi dostupnosti određene matične knjige i eventualnih dodatnih informacija molimo kontaktirajte čitaonicu DAPA.

Popis kratica i oznaka: AHAZU – Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, BA – Biskupijski arhiv, DAPA – Državni arhiv u Pazinu, MK – Matična knjiga, MKR – Matična knjiga rođenih, MKV – Matična knjiga vjenčanih, MKU – Matična knjiga umrlih, MP – Matično područje, MU – Matični ured, SD – Stanje duša (Status animarum), ZMP – Zavičajni muzej Poreštine, ŽU – Župni ured.

 

[table “6” not found /]