Posebna izdanja

Historijski arhiv u Pazinu (danas: Državni arhiv u Pazinu) sve do 1991. godine u suradnji s Historijskim arhivom Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) izdaje Posebna izdanja. Nakon sv. 10 (1991. godine) Posebnih izdanja Historijski arhiv Pazin (danas: Državni arhiv u Pazinu) i Historijski arhiv Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) samostalno objavljuju svoja izdanja. Državni arhivu u Pazinu, nastavio je objavljivati seriju Posebna izdanja, a numeracija samostalnih izdanja nadovezuje se na ranije objavljena, pa je prvi samostalno objavljeni svezak numeriran brojem 11. Ipak, unutar Posebnih izdanja formirana je podserija Glagoljski rukopisi, a prva knjiga izlazi 1992. godine. Godine 2008. Državni arhiv u Pazinu unutar Posebnih izdanja objavljuje prvu knjigu … Nastavi čitati Posebna izdanja