Dana 9. lipnja 2010. godine državni su arhivi diljem Republike Hrvatske obilježili Međunarodni dan arhiva. Osim prigodnih programa (otvorenje izložbi, predstavljanje knjiga i sl.) svi su arhivi, već tradicionalno, spomenuti događaj obilježili izložbom zajedničke tematike “Zemljišno vlasništvo”. Svrha je izložbe predstaviti široj javnosti bogatstvo dijela arhivskog gradiva koje svjedoči o razvoju zemljišnih odnosa, odnosno gruntovnice i katastra na području Republike Hrvatske. Zemljišno vlasništvo uvijek  je bilo bitan čimbenik političke i ekonomske moći pojedinaca i zajednica – općine, države ili nekog drugog korporativnog tijela te stoga ujedno i stalan uzrok društvenih sukoba, a dokumentacija o njemu zbog svoje se važnosti trajno čuva u arhivima. Zemljišne karte, urbari, ugovori, katastarska i druga dokumentacija predstavljaju nezaobilazne arhivske izvore za istraživanje i utvrđivanje posjedovanja, a često se koriste i u genealoškim istraživanjima.

Državni arhivu u Pazinu je s izložbom “Zemljišno vlasništvo” gostovao u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta u Poreču u obliku 18 plakata na kojem je prikazano gradivo koje svjedoči o zemljišnom vlasništvu u čitavoj Republici Hrvatskoj tokom 19. i 20. stoljeća (mape, katastici, zemljišne knjige i sl.) te je održano predavanje na temu “Zemljišno vlasništvo” djelatnicima općinskih sudova na području Istarske županije uz prigodnu prodaju izdanja Državnog arhiva u Pazinu.

 

Preuzmite: