Državni arhiv u Pazinu je i ove godine tradicionalno objavio časopis Vjesnik istarskog arhiva 27. U ovome broju možete čitati o povijesti Istre s gledišta različitih društvenih i humanističkih disciplina temeljenih na istraživanjima izvornog gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu, stručne radove s polja arhivistike, prikaze knjiga i periodike, osvrte, obavijesti i slično. Časopis je dostupan u tiskanom obliku u knjižnici DAPA te na HRČKU, portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Vjesnik istarskog arhiva svezak 27 (2020)