Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 21. studeni 2012. godine

Predavač: mr. sc. Nikola Lovrinić

 

O predavaču:

Mr. sc. Nikola Lovrinić završio je 2003. godine studij muzikologije na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Na istoj ustanovi u suradnji s Muzikološkim inštitutom ZRC SAZU u Ljubljani magistrirao je 2007. godine. Zaposlen je kao učitelj teorijskih glazbenih predmeta u Osnovnoj glazbenoj školi Matka Brajše Rašana pri Pučkom otvorenom učilištu u Labinu. Autor je više znanstvenih i stručnih radova, referent na muzikološkim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te predavač na stručnim vijećima i seminarima za učitelje teorijskih glazbenih predmeta. Kao voditelj dječjeg pjevačkog zbora redovito sudjeluje na susretima pjevačkih zborova djece i mladeži. Glavno mu je područje istraživanja glazba kasne renesanse i ranoga baroka. Član je Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog društva glazbenih teoretičara i Katedre čakavskog sabora za glazbu Novigrad.

 

 

Sažetak javnog predavanja: