Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 20. veljače 2013. godine.

Predavač: prof. dr. sc. Juraj Kolarić

 

O predavaču:

Prof. dr. sc. Juraj Kolarić redovni je profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i vrsni teološki stručnjak za interkonfesionalne odnose i ekumenizam. Predaje i vodi poslijediplomske studije u Njemačkoj, papisnkom zavodu Gregoriana, Hrvatskim studijima, Filozofsko-teološkom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Od 1977. do 1991. obavlja dužnost tajnika Vijeća za ekumenizam. Od 1991. redovni je član Europske akademije znanosti i umjetnosti (Salzburg). Od 2000. godine predstojnik je Ureda za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije. Angažirani je katolički intelektualac, sudionik i protagonist mnogih vjerskih, crkvenih, društvenih i političkih zbivanja u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Autor je brojnih monografskih radova, te stručnih i znanstvenih članaka, izlagač na mnogim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

 

Sažetak javnog predavanja: