U Državnom je arhivu u Pazinu 6. svibnja 2022. godine održan međunarodni znanstveni skup pod nazivom Slovenski svećenici u hrvatskoj Istri u 19. i 20. stoljeću. Skup je organiziran u suradnji Državnog arhiva u Pazinu, Porečke i Pulske biskupije i Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane. Potpora u projektu bila je Škofija Koper, a medijski pokrovitelj Radio Istra. Organizacijski odbor Skupa činili su: Barbara Riman (predsjednica Organizacijskog odbora), Dražen Kutleša (suorganizator Skupa), Mirela Mrak Kliman (suorganizator Skupa), Sergije Jelenić (član), Ivan Milotić (član), Ilija Jakovljević (član), Ivan Miškulin (član), Maja Milovan (tajnica) i Anamarija Kurelić (tajnica).

U brojnim je hrvatskim i slovenskim pograničnim krajevima bilo vidljivo povezivanje slovenskoga i hrvatskog stanovništva. Isto je evidentirano na različitim razinama, uglavnom uvjetovano političko-povijesnom situacijom određenog geografskog prostora. Na prostoru hrvatske Istre zabilježeni su različiti oblici slovensko-hrvatske suradnje i to, prije svega, zahvaljujući različitim profilima učen(ijeg)a stanovništva: učiteljima, narodnim prosvjetiteljima te svećenicima koji su imali značajnu ulogu u očuvanju narodnog jezika, identiteta i običaja kraja u kojem su djelovali.

Cilj je ovog znanstvenog skupa bio ukazati na brojne svećenike koji su na prostor hrvatske Istre dolazili iz slovenskih krajeva, a koji su na tom prostoru djelovali duži ili kraći niz godina te evidentirati, opisati i valorizirati njihov rad. Mnogi su svećenici zadužili stanovništvo hrvatske Istre, ali se zbog lokalnog djelovanja o njihovom radu mogu pronaći samo parcijalni podaci.

Na znanstvenom su se skupu aktualizirale teme povezane s djelovanjem slovenskih svećenika u hrvatskoj Istri tijekom 19. i 20. stoljeća i to: 1. teorijski aspekt i važnost djelovanja slovenskog svećenstva u hrvatskoj Istri u dijakronijskom i sinkronijskom kontekstu te 2. opis djelovanja i valorizacija pojedinačnih slovenskih svećenika koji su duže ili kraće razdoblje djelovali na prostoru hrvatske Istre.

Na navedenu tematiku izlagali su: Ilija Jakovljević, Stipan Trogrlić, Elvis Orbanić, Milan Radošević, Ivan Miškulin, Marijan Jelenić, Marko Medved, Maja Polić, Rafko Valenčić i Vito Spetić.

 

Preuzmite: