Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 4. lipnja 2014. godine

Predavač: fra Ljudevit Anton Maračić

 

O predavaču:

Fra Ljudevit Anton Maračić (Premantura, 1938.) završio je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te studij jugoslavenskog jezika i književnosti te talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1962. godine. U dva je mandata obavljao dužnost provincijalnog ministra Hrvatske provincije franjevaca konventualaca. Četiri godine proveo je u Vatikanu kao redoviti penitencijar u Bazilici sv. Petra. Bio je gvardijan Franjevačkog samostana u Puli te vikar Provincije u Zagrebu. U tri je mandata biran za provincijalnog ministra. Autor je više od petnaest monografskih djela, većinom na temu duhovnih misli, ogleda i priloga te povijesti franjevaca u Istri.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: