Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 18. veljače 2009. godine

Organizator: Arhiv Republike Slovenije

 

Ukratko o izložbi:

Izložba u organizaciji Arhiva republike Slovenije gostovala je u Državnom arhivu u Pazinu od 18. veljače do 17. travnja 2009. godine. Izložba putujućeg karaktera koja je, nakon predstavljanja na dvjema lokacijama u Republici Sloveniji, stigla i u naš Arhiv. Bilo je izloženo 17 plakata na kojima su se nalazile reprodukcije pergamenskih listina kneževa kojima su oni plemstvu i njihovim posjedima u Kranjskoj, Marki i Metliki te Istri potvrđivali prava i povlastice.

 

Preuzmite: