Ciljevi projekta:

Državni arhiv u Pazinu, u sporazumu s Istarskim književnim društvom “Juraj Dobrila“ pokrenuo je krajem kolovoza 2009. godine projekt “Juraj Dobrila“ s ciljem pronalaženja, evidentiranja i sakupljanja arhivskog gradiva koje svjedoči o životu i radu biskupa Jurja Dobrile. Državni arhiv u Pazinu zadužen je za pronalaženje, evidentiranje i prikupljanje arhivskog gradiva ili njegovih preslika, a koje se nalazi pri državnim arhivima Republike Hrvatske i privatnim osobama, dok je Istarsko književno društvo zaduženo za isto pri Biskupijskim arhivima Biskupije Porečke i pulske te Tršćanske. U skladu s mogućnostima nastojat će se evidentirati gradivo koje se nalazi i u inozemnim svjetovnim i crkvenim arhivima, s naglaskom na školovanje Jurja Dobrile te službenu i privatnu korespondenciju.

Uz navedene ciljeve u sklopu projekta planirana je i objava doktorske disertacije biskupa Dobrile “de Confessione sacramentali“ s transkripcijom i prijevodom te izložba prikupljenog i evidentiranog arhivskog gradiva povodom 200-te godišnjice rođenja.

 

Aktivnosti: