Dana 26. travnja 2017. u 18 sati u Državnom arhivu u Pazinu doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin održat će predavanje na temu Glazbena Istra u turističkoj ponudi: mogućnosti i perspektive.

Radujemo se Vašem dolasku!

 

O predavaču:

Doc. dr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin (1968.) je diplomirala muzikologiju na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (1994.). Poslijediplomski studij povijesti završila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2005.) i doktorirala muzikologiju na Odjelu muzikologije Filozofskog fakulteta u Ljubljani s temom: Istarski skladatelji na prijelazu u 21. stoljeće i uloga njihove glazbe u regionalnom turizmu (2012.).  Radi kao docent na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Objavljuje u časopisima, zbornicima i monografijama iz područja muzikologije, etnomuzikologije, glazbene pedagogije, povijesti i turizma u zemlji i inozemstvu.

 

Preuzmite: