Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 8. veljače 2017. godine

Predavač: Znanstveni savjetnik Marino Manin

 

O predavaču:

Znanstveni savjetnik Marino Manin diplomirao povijest i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu obranio magistarski rad Prilike u bivšoj Mletačkoj Istri od 1797. do 1805. godine. Na Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je temu Gospodarske prilike u zapadnoj Istri između 1813. i 1848. (Katastar Franje I. kao vrelo zemljišnih, vlasničkih, demografskih i etničkih odnosa). Obavljao je funkciju ravnatelja Instituta za migracije i narodnosti (od 2008.-2011.). Radi u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu u svojstvu istraživača. Glavno područje njegovog znanstvenog istraživanja je povijest Istre od XVIII. do XX. st. prvenstveno teme iz gospodarske i demografske povijesti. Objavio je više desetaka znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je u radu uredništava više znanstvenih i znanstveno-popularnih časopisa, kao i u uređivanju nekoliko zbornika radova sa znanstvenih skupova.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: