Nalazite se ovdje: Početna > Za korisnike > Knjižnica

Knjižnica

 

Osnovna zadaća stručne Knjižnice Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA) je osiguravanje objavljenih dopunskih izvora vezanih uz povijest institucija i arhivsko gradivo. Glavni korisnici Knjižnice su djelatnici DAPA i korisnici arhivskog gradiva DAPA. Premda se izgradnja knjižničnog fonda od osnutka arhiva pa do 80-ih godina nije zasnivala na definiranoj akvizicijskoj politici, već je knjižnična građa uglavnom pristizala bez odabira, zajedno s arhivskim gradivom preuzetim s terena, u tom prvome razdoblju razvoja u Knjižnicu je pristigao značajan broj starih knjiga, objavljenih prije 1835. godine, koje su danas objedinjene u Zbirku starih knjiga. Od 1980-ih godina pa do danas fond knjižnice izgrađuje se ciljano i sustavno uz maksimalno uvažavanje potreba korisnika.

 

Građa Knjižnice raspoređena je u sedam zbirki:

  1. Referentna zbirka obuhvaća enciklopedije, rječnike, leksikone i druge priručnike, a koriste je sve kategorije korisnika. Ona je smještena u Čitaonici, te je dostupna svim korisnicima Čitaonice DAPA.
  1. Zbirka stručne arhivističke literature obuhvaća i monografske i serijske publikacije. Zbog važnosti te zbirke za djelatnike Arhiva nastojimo nabaviti sve publikacije izdane u Hrvatskoj, a koje se odnose na stručne poslove. Dio publikacija izdanih u inozemstvu dobivamo razmjenom, kao što su, primjerice, sve serije talijanskog izdavača Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici (Saggi, Sussidi, Fonti... ).
  1. Zbirka službenih publikacija od posebne je važnosti kako za sve korisnike koji proučavaju povijest institucija te pravne sljednike stvaratelja čije je gradivo pohranjeno u Arhivu, tako i za arhiviste DAPA. Najpotpunija cjelina unutar ove zbirke je skupina službenih publikacija jedinica lokalne i regionalne uprave u Istri nakon 1945. godine, a Knjižnica posjeduje prilično bogat fond službenih listova Prve i Druge austrijske uprave (1797-1806, 1813-1918), Talijanske uprave (1918- 1943), ali i Savezničke vojne uprave u Puli (1945-1947).
  1. Zavičajna zbirka "Histrica" podjednako je važna i za korisnike i za arhiviste, a sadrži i časopise i knjige. Unutar ove zbirke prikuplja se, pohranjuje i obrađuje sva građa koja se odnosi na Istru bez obzira na struku, a čime se proširuje mogućnost uvida pri istraživanjima arhivskog gradiva.
  1. Zbirka starih knjiga sadržava publikacije objavljene do 1835. godine, od kojih veći dio još nije obrađen.
  1. Opći dio fonda obuhvaća povijesnu tematiku iz cijele Hrvatske i šire.
  1. Zbirka Tugomila Ujčića sadrži veoma bogatu ostavštinu knjiga i časopisa profesora Tugomila Ujčića iz Pazina, sastavljenu od preko 3.500 svezaka najrazličitije tematike. Publikacije iz ove ostavštine uglavnom su objavljene na talijanskom jeziku.

     

Građa Knjižnice DAPA dostupna je za korištenje u Čitaonici. Budući da se radi o stručnoj knjižnici, otvoren pristup omogućen je jedino Referentnoj zbirci, koja je i smještena u Čitaonici. Na ostali dio fonda knjižnice primjenjuju se pravila zatvorenog pristupa, a publikacije se ne posuđuju izvan DAPA. Korisnicima Čitaonice koji žele konzultirati knjižničnu građu na raspolaganju stoji djelatnik Knjižnice DAPA.

 

Radna soba knjižnice Spremište knjižnice Početnica. Oblasni narodni  odbor za Istru, 1944. Najstarija knjiga u Knjižnici DAPA – Dikcionar, 1554.

 

Više slika...