Nalazite se ovdje: Početna > Popisi do 22.12.1990.

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

 

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Pazinu, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

 

Napomena: Popise možete preuzeti na Vaše računalo klikom na ikonu pdf s desne strane.

 

R.br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl.21a Zakona (NN 46/2017) Vrijeme nastanka gradiva Datum zaprimanja popisa Količina (u d/m, cca) Preuzimanje
1. Općina Kršan Mjesna zajednica Kršan 1955-1990 18.7.2017. 8,00 pdf button  .pdf, 177 kb
2. Grad Poreč Narodni odbor općine Poreč  1955-1965 

16.11.2017.

  pdf button  .pdf, 200 kb
3. Grad Poreč Skupština općine Poreč  1965-1990

16.11.2017.

 

pdf button  .pdf, 260 kB

4. Općina Grožnjan - Grisignana Mjesni odbor Grožnjan  1955-1990 

13.10.2017. 

2,10

pdf button  .pdf, 200 kB

5. Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Puli 1983-1989 17.10.2017. 1,43

pdf button  .pdf, 360 kB

6. Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Buzetu  1962-1990  17.10.2017. 9,27 

pdf button  .pdf, 562 kB

7. Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Labinu  1988-1990  17.10.2017. 0,58  pdf button  .pdf, 368 kB
8.  Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Pazinu  1968-1990  17.10.2017. 14,33  pdf button  .pdf, 486 kB
9.  Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Poreču  1978-1990  17.10.2017.  10,90  pdf button  ,pdf, 510 kB
10. Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Rovinju  1971-1990  17.10.2017.  0,73  pdf button  .pdf, 328 kB
11. Prekršajni sud u Puli - Pola Prekršajni sud u Umagu    17.10.2017.    pdf button  .pdf, 48 kB
12.  Općina Fažana     20.10.2017.    pdf button  .pdf, 325 kB
13.  Općina Medulin  Mjesna zajednica Premantura 1978-1990  20.10.2017.  0,95  pdf button  .pdf, 370 kB
14. Općina Medulin  Mjesna zajednica Banjole  1960-1990  20.10.2017.  1,12  pdf button  .pdf, 377 kB
15.  Općina Medulin  Mjesna zajednica Medulin  1965-1990  20.10.2017.  1,56  pdf button  .pdf, 381 kB
16. Općina Brtonigla Mjesna zajednica Brtonigla  1921(?)-1990  31.10.2017.  0,93  pdf button  .pdf, 357 kB
17. Općina Brtonigla  Mjesna zajednica Fiorini  1977-1985  31.10.2017.  0,03  pdf button  .pdf, 328 kB
18.  Općina Brtonigla  Mjesna zajednica Nova Vas  1978-1982  31.10.2017.  0,02  pdf button  .pdf, 325 kB
19.  Općina Tar-Vabriga - Torre-Abrega      31.10.2017.    pdf button  .pdf, 217 kB
20.  Grad Pula  Skupština općine Pula 1965-1990  3.11.2017.  883,30  pdf button  .pdf, 939 kB
21.  Grad Pula  Općinska uprava Pula  1965-1990  3.11.2017.  918,05  pdf button  .pdf, 1820 kB
22.  Grad Pula  SIZ za stambenu oblast i komunalne poslove  1975-1990  3.11.2017.  215,50  pdf button  .pdf, 131 kB
23.  Policijska uprava Istarska s postajama      4.11.2017.  48,06  pdf button  .pdf, 1490 kB
24. Istarska županija - Regione Istriana     9.11.2017.    pdf button  .pdf, 1270 kB
25.  Općina Pićan  Mjesna zajednica Pićan  1984-1990  9.11.2017.  0,15  pdf button  .pdf, 183 kB
26.  Općina Oprtalj - Portole  Mjesna zajednica Oprtalj  1976-1987  9.11.2017.  0,12  pdf button  .pdf, 176 kB
27.  Općina Oprtalj - Portole  Matični ured Oprtalj  1957-1977  9.11.2017.  0,06  pdf button  .pdf, 175 kB
28.  Općina Oprtalj - Portole  Mjesna zajednica Livade  1965-1990  9.11.2017.  0,35  pdf button  .pdf, 189 kB
29.  Hrvatski zavod za zapošljavanje  SIZ za zapošljavanje Pula  1960-1989  13.11.2017.  0,41  pdf button  .pdf, 374 kB
30.  Općina Raša  Mjesna zajednica Raša  1977-1990  23.11.2017.  6,50  pdf button  .pdf, 3700 kB
31.  Grad Novigrad  Skupština općine Novigrad  1963-1975  20.11.2017.  10,16  pdf button  .pdf, 365 kB
32.  Grad Novigrad  Mjesni narodni odbor Novigrad  1955-1962  20.11.2017.  2,10  pdf button  .pdf, 460 kB
33.  Grad Rovinj  Skupština općine Rovinj  1965-1990  23.11.2017.  164,00 pdf button  .pdf, 362 kB
34.  Grad Rovinj  Narodni odbor Rovinj  1956-1964  23.11.2017.  1,50  pdf button  .pdf, 335 kB
35.  Grad Vodnjan    1960-1988  20.11.2017.  23,85  pdf button  .pdf, 212 kB
36.  Općinsko državno odvjetništvo u Puli - Pola 

Kotarsko javno tužilaštvo Pula

Općinsko javno tužilaštvo Pula

Javno pravobranilaštvo Općine Pula

Zajedničko javno pravobranilaštvo Pula i Pazin

1958-1990 20.11.2017.    pdf button  .pdf, 785 kB
37.  Općina Sveta Nedjelja 

Mjesna zajednica Nedešćina

Mjesna zajednica Martinski

Mjesna zajednica Šumber

Općina Labin 

1957-1990  20.11.2017.  10,95  pdf button  .pdf, 236 kB
38.  Grad Pazin

Narodni odbor općine Pazin

Skupština općine Pazin 

1957-1990  24.11.2017.  178,69  pdf button  .pdf, 522 kB
39.  Općina Ližnjan  Mjesna zajednica Ližnjan 1973-1990  29.11.2017.  0,90  pdf button  .pdf, 33 kB
40.  Županijski sud u Puli - Pola  Okružni sud u Puli  1945-1990  11.12.2017.  3,00  pdf button  .pdf, 77 kB
41.  Grad Buje - Buie 

Narodni odbor općine Buje

Skupština općine Buje 

1930(?)-1990  5.12.2017.  129,80  pdf button  .pdf, 86 kB
42. Grad Buzet 

Mjesni narodni odbor Lanišće

Narodni odbor općine Lanišće

Mjesni ured Lanišće

Mjesni ured Livade

Mjesni ured Hum

Mjesni narodni odbor Roč

Narodni odbor općine Roč

Mjesni ured Roč

Narodni odbor općine Buzet

Narodni odbor kotara Buzet

Skupština općine Buzet 

1945-1990 5.12.2017.  70,45  pdf button  .pdf, 588 kB
43.  Grad Umag      5.12.2017.    pdf button  .pdf, 242 kB
44.  Općina Kanfanar      8.12.2017.    pdf button  .pdf, 275 kB
45.  Općina Vrsar      8.12.2017.    pdf button  .pdf, 305 kB
46.  Općina Sveti Petar u Šumi      13.12.2017.    pdf button  .pdf, 249 kB
47.  Općina Svetvinčenat 

Mjesna zajednica Juršići

Mjesna zajednica Svetvinčenat 

1975-1990 18.12.2017.  1,10 pdf button  .pdf, 170 kB
48.  Općina Cerovlje      22.9.2017.    pdf button  .pdf, 304 kB
49.  Općina Karojba      26.9.2017.    pdf button  .pdf, 347 kB
50. Općina Tinjan      22.9.2017.    pdf button  .pdf, 555 kB
51.  Ured državne uprave u Istarskoj županiji - Ispostava Poreč      22.9.2017.    pdf button  .pdf, 659 kB
52. Ured državne uprave u Istarskoj županiji - Matični ured Poreč      28.9.2017.    pdf button  .pdf, 442 kB
53.  Općinski sud u Puli - Pola  Općinski sud u Pazinu, Zemljišnoknjižna služba u Buzetu    46,56  pdf button  .pdf, 689 kB
54.  Općinski sud u Puli - Pola  Kotarski narodni sud u Motovunu  1945-1947  14,80  pdf button  .pdf, 10850 kB 
55.  Općinski sud u Puli - Pola  Kotarski sud u Buzetu  1945-1962    pdf button  .pdf, 33139 kB  
56.  Općinski sud u Puli - Pola  Općinski sud u Buzetu  1978-1990  101,54  pdf button  .pdf, 18757 kB
57.  Općinski sud u Puli - Pola  Općinski sud u Pazinu  1945-1990  428,29  pdf button  .pdf, 163880 kB 
58.  Županijsko državno odvjetništvo u Puli - Pola

Okružno javno tužilaštvo u Puli

Kotarsko javno tužilaštvo Pula

Kotarsko javno tužilaštvo Poreč

Javno tužioštvo za Istru, Pula

Kotarsko javno tužilaštvo Labin

Kotarsko javno tužioštvo Rovinj

Kotarsko javno tužioštvo Buje

Kotarsko javno tužilaštvo Pazin

Kotarsko javno tužilaštvo Buzet 

1946-1990  20.11.2017.    pdf button  .pdf, 12000 kB
59.  Općina Lupoglav      17.3.2017.    pdf button  .pdf, 272 kB
60.  Općina Gračišće      17.3.2017.    pdf button  .pdf, 340 kB
61.  Općina Lanišće      17.3.2017.    pdf button  .pdf, 398 kB
62.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Pazin     16.5.2018.    pdf button  .pdf, 674 kB
63.  Centar za socijalnu skrb Pula-Pola     29.6.2018.    pdf button  .pdf, 327 kB
64.  Dječji dom Pula      17.7.2018.    pdf button  .pdf, 221 kB
65.  Centar za socijalnu skrb Pazin     18.7.2018.    pdf button  .pdf, 1590 kB