Nalazite se ovdje: Početna > O nama > Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo

 

Prema Statutu Državnog arhiva u Pazinu klasa: 012-03/08-01/01, urbroj: 2163-59-09-01-04 od 20. studenog 2009. godine na koji je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dalo suglasnost 8. srpnja 2010. godine svojim aktom klasa: 612-06/09-01/0041, urbroj: 532-10-02/4-10-05 i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Državnom arhivu u Pazinu, Državni arhiv u Pazinu ima sljedeće ustrojbene jedinice:

 

 

RAVNATELJ

 

I. ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA

  1. Odsjek za sređivanje i obradu arhivskog gradiva do 1945.
  2. Odsjek za sređivanje i obradu arhivskog gradiva od 1945.

 

II. ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA

 

III. ODJEL ZA DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKE POSLOVE S KNJIŽNICOM

  1. Odsjek za informatičku podršku

 

IV. ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG GRADIVA, RESTAURACIJU I KONZERVACIJU

  1. Odsjek za digitalizaciju i mikrofilmiranje

 

V. ODJEL ZA CRKVENO ARHIVSKO GRADIVO

 

VI. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE