Nalazite se ovdje: Početna > O nama > Javna nabava

Javna nabava

 

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA DRŽAVNI ARHIV U PAZINU, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

 

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14.), Državni arhiv u Pazinu kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa

 

1. Santinini d.o.o, Karlov trg 4/A Žminj

 

 

Dokumenti 
Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave (pdf button  .pdf, 785 kB) 
Izmjene plana nabave za poslovnu 2017. godinu (pdf button  .pdf, 2630 kB)
Financijski izvjestaji za 2016. godinu (pdf button  .pdf, 12539 kB) 
Financijski plan za 2017. godinu (pdf button  .pdf, 1068 kB)
Plan nabave za poslovnu 2017. godinu (pdf button  .pdf, 1000 kB)
Financijski plan za 2016. godinu (pdf button  .pdf, 196 kB)
Financijski izvjestaji za 2015. godinu (pdf button  .pdf, 655 kB)
Plan nabave za poslovnu 2016. godinu (pdf button  .pdf, 796 kB)
Izmjene plana nabave za poslovnu 2015. godinu (pdf button  .pdf, 879 kB)

Plan nabave za poslovnu 2015. godinu (pdf button  .pdf, 408 kB)

Registar ugovora javne nabave za 2013. godinu (pdf button  .pdf, 197 kB)

Plan nabave za poslovnu 2014. godinu (pdf button  .pdf, 263 kB)

DRŽAVNI ARHIV U PAZINU je objavio "Poziv na nadmetanje" za postupak: Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i nadogradnju bivšeg vojnog skladišta Bertoši za potrebe arhivskog spremišta, broj objave: 2013/S 002-0088325.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

DRŽAVNI ARHIV U PAZINU je objavio "Poziv na nadmetanje" za postupak: OSOBNI AUTOMOBIL, broj objave: 2013/S 002-0038111.

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Plan nabave za poslovnu 2013. godinu (pdf button  .pdf, 3192 kB)
Plan nabave za poslovnu 2012. godinu (pdf_button  .pdf, 2378 kb)
Izmjena plana nabave za 2012. godinu (pdf_button  .pdf, 241 kb)