Nalazite se ovdje: Početna > Koje podatke navesti

Postupak izdavanja preslika - koje podatke navesti?

 

U gornjem lijevom kutu obrasca upisati podatke: ime i prezime podnositelja zahtjeva, adresu, broj telefona (kućni i mobitel), adresu elektroničke pošte, te datum ispunjavanja zamolbe. Nakon ispunjavanja podataka o podnositelju zahtjeva, zaokružiti broj ispred dokumenta čiji se preslik traži. Nakon toga upisati podatke o osobi čiji se dokumenti traže: ime i prezime, datum i mjesto rođenja te ime i prezime roditelja (oba). Poželjno je unijeti što više podataka kako bi se kod traženja moglo sa sigurnošću utvrditi da se radi o traženoj osobi.

 

Napomena: Zamolbe se ne zaprimaju elektroničkom poštom (e-mailom) niti putem telefona. Ispunjenu Zamolbu pošaljite poštom ili osobno dostavite u DAPA.

 

 1. Dokumentacija za dvojno državljanstvo
  1. Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) izdaje dokumente koji dokazuju da je određena osoba za vrijeme talijanske uprave živjela na ovom prostoru i imala talijansko državljanstvo (osobni listovi/anagrafi, obiteljski listovi, kopije iz školskih imenika ili neki drugi dokument) iz kojeg je vidljivo da je u tom razdoblju živjela u Istri. Za izdavanje preslika osobnog lista/anagrafa treba navesti prebivalište ukoliko je drukčije od mjesta rođenja. DAPA ne izdaje potvrde o prebivalištu.

 

 1. Za izdavanje preslika građevinske/uporabne/lokacijske dozvole ili projekta/elaborata zgrade
  1. navesti ime tadašnjeg vlasnika ili investitora, godina izgradnje, katastarska čestica i katastarska općina, iz koje je godine dokument i tko ga je izdao.

 

 1. Za izdavanje preslika oporuka ili rješenja o nasljeđivanju
  1. navesti koji je bilježnik i sud nadležan.

 

 1. Dokumentacija za radni staž, podaci o plaći, M4 i M8, radnja knjižica
  1. navesti poslodavca (ustanova, poduzeće) gdje je ostvaren radni staž, vremensko razdoblje, godina napuštanja radne organizacije (za radnu knjižicu).

 

 1. Za izdavanje preslika iz školskih imenika
  1. navesti ime, prezime i mjesto (za grad Pulu navesti i naziv škole).

 

  1. Dokumentacija za povrat konfiscirane ili nacionalizirane imovine
   1. navesti ime vlasnika, broj zemljišno knjižnog uloška, tko je donio odluku o konfiskaciji (nacionalizaciji), broj rješenja, godina konfiskacije (nacionalizacije).

 

 1. Dokumentacija za eksproprijaciju
  1. navesti ime vlasnika, godine eksproprijacije, tko je donio odluku o eksproprijaciji.