Nalazite se ovdje: Početna > Fondovi i zbirke > Arhivsko gradivo s područja Istre u drugim ustanovama

Arhivsko gradivo s područja Istre u drugim ustanovama

 
Pojedini fondovi kojima je sjedište stvaratelja u prošlosti bilo na području današnje Istarske županije, obuhvaćaju i područja današnje Primorsko-goranske županije i Republike Slovenije. Zbog povijesnih okolnosti dio arhivskog gradiva značajnog za povijest Istre, a koje nadopunjuje arhivsko gradivo što se čuva u Državnom arhivu u Pazinu, nalazi se u drugim arhivskim i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

 

Arhivske ustanove u kojima se čuva gradivo koje se odnosi na područje Istre

 
 1. Iz razdoblja mletačke uprave na području Istre dio vrijednog gradiva nalazi u Državnom arhivu u Veneciji, te u arhivima na talijanskoj i hrvatskoj obali Jadrana. 
 1. Za područje Pazinske knežije dio vrijednog gradiva čuva se u Arhivu Republike Slovenije i u Štajerskome zemaljskom arhivu u Grazu. 
 1. Za razdoblje francuske uprave na području Istre važno je gradivo Kraljevstva Italije koje se čuva u Državnom arhivu u Milanu, te manjim dijelom u Parizu.
 1. Za razdoblje Ilirskih pokrajina dio gradiva koje se odnosi na područje Istre čuva se u Arhivu Republike Slovenije i u francuskim arhivima u Parizu (Povijesni centar državnih arhiva, Ministarstvo vanjskih poslova i Arhiv obrane). 
 1. Gradivo iz razdoblja II. austrijske uprave na području Istre nalazi se u Državnom arhivu u Trstu (pokrajinska tijela uprave) i Austrijskome državnom arhivu u Beču. 
 1. Za razdoblje talijanske uprave na području Istre dio gradiva čuva se u Središnjem državnom arhivu u Rimu. 
 1. Dio gradiva nastalog nakon 1943. godine, kao i dio gradiva ranijih razdoblja, nalazi se u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu i u Arhivu Srbije (Arhiv Jugoslavije).
 1. U Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) čuvaju se brojni glagoljski rukopisi iz Istre.
 1. Dio gradiva čuva se u Državom arhivu u Rijeci. Pregled fondova i zbirki koje se čuvaju u Državnom arhivu u Rijeci možete pogledati ovdje.

 

Crkveni arhivi

Obilje gradiva za proučavanje crkvene povijesti Istre čuva se, kako u Biskupijskom arhivu u Poreču te u bogatim župnim arhivima diljem Istre, tako i izvan granica Hrvatske u Biskupijskom arhivu u Trstu, Tajnom Vatikanskom arhivu i vatikanskom Arhivu kongregacije za propagandu vjere.

 

Knjižnice i muzeji

 1. Istarski razvod, dio korespondencije istarskih preporodnih prvaka i drugi dokumenti čuvaju se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
 1. Dio gradiva nalazi se u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, Povijesnome muzeju Istre i drugima istarskim muzejima i ustanovama.

 

Pismohrane

Također, velik se dio gradiva, čak i iz razdoblja Druge austrijske uprave, čuva u pismohranama, primjerice Općinskog suda u Puli i Rovinju, Brodogradilišta Uljanik u Puli, Istarskog vodovoda u Buzetu i mnogim drugima. Posebno treba napomenuti da se dio istarskoga arhivskoga gradiva, i iz ranijih razdoblja, čuva u mnogim knjižnicama, arhivima i privatnim zbirkama diljem Italije.