Nalazite se ovdje: Početna > Arhivsko zakonodavstvo

Arhivsko zakonodavstvo

 

Napomena: Dokumente možete preuzeti na Vaše računalo klikom na ikonu pdf s desne strane.

 

 

Dokumenti  Preuzimanje
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) pdf button  .pdf, 150 kb

Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)

pdf button  .pdf, 88 kB

Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02)

pdf button  .pdf, 206 kB

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidencijama u arhivima (NN 106/07)

pdf button  .pdf, 109 kB

Pravilnik o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99)

pdf button  .pdf, 95 kB

Regulations for the Use of Archive (NN 67/99)
pdf button  .pdf, 348 kB
Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 65/04)
pdf button  .pdf, 135 kB
Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
pdf button  ,pdf, 190 kB
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) pdf button  .pdf, 131 kB
Pravilnik o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07) pdf button  .pdf, 88 kB
Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) pdf button  .pdf, 163 kB
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10) pdf button  .pdf, 170 kB