05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre - Državni arhiv u Pazinu
Nalazite se ovdje: Početna > Aktivnosti i projekti > Ciklus javnih predavanja > 05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre

05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre

 

Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 5. listopada 2016. godine

 

Tema predavanja: Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre

 

Predavač: dr. sc. Milena Joksimović

 

O predavaču:

Milena Joksimović  diplomirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu te stekla naziv diplomiranog klasičnog filologa. Na istom je fakultetu doktorirala na temu: Terminologija preljuba u Vulagati i njen društveni, povijesni i kulturni kontekst. Predavala je povijest na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Sveučilišta John Naisbitt u Beogradu i latinski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Glavno područje njezinog znanstvenog istraživanja jest latinska lingvistika, a njezina najveća ljubav latinska paleografija.

 

 

Pozivnica (pdf_button  .pdf, 585 kB), plakat (pdf_button  .pdf, 893 kB)

 

  

05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre 05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre 05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre 05.10.2016.: dr. sc. Milena Joksimović / Apostolska vizitacija biskupa Augustina Valiera biskupijama na području Istre