Nakon provedenog postupka javne nabave Državni arhiv u Pazinu je danas, 13. travnja 2023. godine potpisao ugovor s tvrtkom DE CONTE d.o.o. iz Labina o javnim radovima rekonstrukcije i nadogradnje bivšeg vojnog skladišta „Bertoši“ za potrebe arhivskog spremišta. Vrijednost potpisanog ugovora je 2.094.200,00 eura bez PDV-a, a rok za završetak radova je kraj studenog 2024. godine.

Rekonstrukcija i nadogradnja vojnog skladišta obuhvatit će rekonstrukciju postojeće građevine u kojoj će uz arhivska spremišta biti uređena radionica za konzervaciju i restauraciju gradiva na papiru te nadogradnju sjeverne zgrade koja će u potpunosti služiti za prihvat i trajno čuvanje arhivskog gradiva. Od projektiranih 1.600 m²  neto korisne površine, na gotovo 1.200 m²  bit će uređena arhivska spremišta s pomičnim regalima u koja će, procjenjuje se, moći biti pohranjeno do 9.500 dužnih metara arhivskog gradiva.

Zbog nedostatka spremišnog prostora Državni arhiv u Pazinu nije preuzimao arhivsko gradivo od kraja 70-ih godina prošlog stoljeća. Nakon završetka ugovorenih radova Državni arhiv u Pazinu će započeti s preuzimanjem arhivskog gradiva javnih stvaratelja s područja Istarske županije, prvenstveno pravosudnih tijela koja su prioritetno područje intervencije ove investicije.

Izvršavanje radova u sklopu ovog ugovora sastavni je dio jedne od ukupno pet aktivnosti sadržanih u investiciji „Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koja se u cijelosti financira sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost investicije je 35.173.630,23 eura (265.015.717,00 kuna), a provodi je Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Hrvatskim državnim arhivom, područnim državnim arhivima i pravosudnim tijelima.

Cilj investicije je transformirati poslovanje državnih arhiva te unaprijediti upravljanje dokumentacijom kod tijela javne vlasti, pravosudnog sustava i drugih stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje će im osigurati odgovorno i transparentno poslovanje. Provedbom jedne od aktivnosti povećat će se spremišni kapaciteti u 8 područnih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj za prihvat približno 80.000 dužnih metara gradiva čime će se osigurati adekvatna zaštita i čuvanje vrijedne pisane baštine te doprinijeti smanjenju troškova prostora, opreme i ljudi kod stvaratelja gradiva. Razvoj nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i potrebnih kapaciteta za pohranu digitaliziranog gradiva uz osiguranje odgovarajuće opreme za digitalizaciju unaprijedit će kapacitete stvaratelja gradiva, prvenstveno pravosudnih tijela za upravljanje gradivom u digitalnom obliku što će u konačnici omogućiti veću dostupnost gradiva i brže pružanje usluga te osigurati odgovorno i transparentno poslovanje.