RAVNATELJICA


Mirela Mrak, dipl. iur., mirela.mrak@dapa.hr

 

I. ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA DO 1945.


Biserka Budicin, voditelj odjela, viši arhivist, biserka.budicin@dapa.hr

Snježana Brbić, arhivist specijalist, snjezana.brbic@dapa.hr

Denis Miletić Černi, arhivski tehničar, denis.miletic.cerni@dapa.hr

Jasna Vlahović, viši arhivski tehničar, jasna.vlahovic@dapa.hr

Aleksandar Žigant, arhivist, aleksandar.zigant@dapa.hr

 

II. ODJEL ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA OD 1945.


Jasna Mrkonjić, voditelj odjela, viši arhivist, jasna.mrkonjic@dapa.hr

Vedran Dukovski, arhivist, vedran.dukovski@dapa.hr

Gordan Grzunov, viši arhivist, gordan.grzunov@dapa.hr

Hendi Hrelja, arhivist, hendi.hrelja@dapa.hr

Andrea Runko Babić, arhivist, andrea.runko.babic@dapa.hr

 

III. ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG I DOKUMENTARNOG GRADIVA IZVAN ARHIVA


Karmen Markezić, voditelj odjela, viši arhivist, karmen.markezic@dapa.hr

Patricija Žužić, arhivist specijalist, patricija.zuzic@dapa.hr

 

IV. ODJEL ZA DOKUMENTACIJSKO-INFORMACIJSKE POSLOVE S KNJIŽNICOM


Maja Milovan, voditelj odjela, viši arhivist, maja.milovan@dapa.hr

Iva Grdinić, viši arhivist, iva.grdinic@dapa.hr

Sandra Koroman Baf, arhivist, sandra.koroman.baf@dapa.hr

Anamarija Kurelić, diplomirani knjižničar, anamarija.kurelic@dapa.hr

Sebastijan Legović, arhivist, sebastijan.legovic@dapa.hr

 

V. ODJEL ZA ZAŠTITU ARHIVSKOG GRADIVA, RESTAURACIJU I KONZERVACIJU


Aldo Prenc, voditelj odjela, viši restaurator tehničar, aldo.prenc@dapa.hr

Mirjana Gržetić, fotograf, mirjana.grzetic@dapa.hr

Jakov Kmet, arhivski tehničar, jakov.kmet@dapa.hr

Sanja Šetić, viši restaurator tehničar specijalist, sanja.setic@dapa.hr

 

VI. ODJEL ZA CRKVENO ARHIVSKO GRADIVO


 

 

VII. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE


Jelena Livak, voditelj odjela, viši stručni savjetnik, dapa@dapa.hr

Dragica Lakošeljac, manipulant-spremačica

Marino Ravnić, domar

Mira Pekica, manipulant-spremačica

Ljiljana Zgrablić, računovodstveni referent, ljiljana.zgrablic@dapa.hr