Kontakt

Istarsko arhivističko društvo
Vladimira Nazora 3
52 000 Pazin
Republika Hrvatska
T: ++385 (0)52 624-077
F: ++385 (0)52 624-472

e-mail: iad(at)dapa.hr

OIB: 49840194680
IBAN: HR8224020061100643196

 

Izvješće s Koordinacije Gradonačelnika i Načelnika općina Pazinštine

koordinacijaDana 28. kolovoza 2013. godine (srijeda) na poziv gradonačelnika Grada Pazina, Renata Krulčića održana je Koordinacija gradonačelnika Pazina i načelnika općina Pazinštine na kojoj su razmatrane teme vezane uz: poslovanje Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice; Lokalne akcijske grupe (LAG) Središnje Istre; program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, te o uvjetima za realizaciju projekta „Austrijska Istra (Ysterreich)“ s područja arhivistike. Na inicijativu djelatnika Državnog arhiva Pazin Markusa Leidecka i Istarskog arhivističkog društva prihvaćen je program i potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Austrijska Istra“ („Ysterrreich“).

Cilj projekta je istražiti i identificirati gradivo koje provenijencijom pripada svjetovnim i crkvenim stvarateljima nastalog na području nekadašnje Pazinske knežije, odnosno austrijskog dijela Istre, koja je obuhvaćala područje Grada Pazina, sadašnjih općina Pazinštine, područja današnje Labinštine sve do Brseča, Mošćeničke Drage i Lovrana. Istarsko arhivističko društvo će istraživanje provoditi uvidom u objavljene izvore i terenskim radom, te istraživanjem u fondovima arhiva, knjižnica i muzeja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (Sloveniji, Austriji, Italiji i Vatikanu).

Projekt će trajati 5 godina (2013.-2018.), a ukupan projekt vrijedan 181.500,00 kuna sufinanciraju Grad Pazin i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sv. Petar u Šumi i Tinjan.

Preuzeto: http://www.ipazin.net/?p=19572 (12.12.2013.)