Kontakt

Istarsko arhivističko društvo
Vladimira Nazora 3
52 000 Pazin
Republika Hrvatska
T: ++385 (0)52 624-077
F: ++385 (0)52 624-472

e-mail: iad(at)dapa.hr

OIB: 49840194680
IBAN: HR8224020061100643196

 

*Ysterreich (također Hysterreich i Isterreich) – njemački povijesni naziv za područje središnje i istočne Istre te zapadnog Kvarnera u srednjem i novom vijeku

Uslijed uništenosti velike većine arhivskog gradiva starih kapetanata Pazin i Kastav, gradiva posjednika istarskih i primorskih feuda i Biskupije Pićan iz razdoblja Austrijske uprave do 1797. prvog i najrelevantnijeg temelja za povijesna istraživanja ovog područja za razdoblje srednjeg i novog vijeka postoji nedostatak izvora i nedorečenost prošlosti ovog područja. Daljnji problem u istraživanju povijesti ovih područja predstavlja raspršenost uglavnom fragmenata gradiva koje provenijencijom pripada ovim stvarateljima, kao i gradiva župa s glagoljaškom tradicijom istočne i središnje Istre a koje je uslijed povijesnih okolnosti preuzeto od stvaratelja ili im je oduzeto.

Ciljevi projekta su terenskim istraživanjem identificirati i evidentirati gradivo koje provenijencijom pripada navedenim stvarateljima te dopunske izvore, koji su sadržani prije svega u fodnovima istovremenika,  nadređenih tijela i obiteljskim arhivima. Slijedi izrada i preuzimanje preslika navedenog gradiva, objava tematskih vodiča, regesti i transkripcija najrelevantnijeg gradiva. U skladu s odredbama,  pravilnicima i zakonima koji vrijede za ustanove koje pohranjuju identificirane izvore isto ćemo nastojati učiniti dostupnim putem interneta. Daljnji cilj jest rekonstruirati povijesnu povezanost ovog područja sa susjedim zemljama istraživanjem odnosa kapetanata prema višim tijelima, odnosa na granici Austrijskog Carstva i Republike Venecije, migracija i genealogije plemićkih rodova.

Segmenti projekta:
1. Pazinski kapetanat (Knežija)
2. Kastavski kapetanat (Gospoštija)

Okvirno vrijeme trajanja projekta je pet godina.

 

Partneri u projektu:

 
Nositelj projekta
 
- Istarsko arhivističko društvo

 

Glavni partner

- Državni arhiv u Pazinu

 

Pridruženi partneri

Ustanove u kulturi

- Hrvatski državni arhiv

- Arhiv Republike Slovenije

- Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

- Pokrajinski arhiv Koper

Udruge

- Istarsko povijesno društvo (pridruženi partner)

- Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre – Pazin

- Matica Hrvatska – ogranak Pazin

- International centre for archival research (ICARUS)

 

Pokrovitelji:

minkulture logo istarska zupanija logo pazin logo
cerovlje logo motovun logo tinjan logo
sv petar logo kastav pican logo
lupoglav logo karojba logo  

 

Topoteka Ysterreich