Kontakt

Istarsko arhivističko društvo
Vladimira Nazora 3
52 000 Pazin
Republika Hrvatska
T: ++385 (0)52 624-077
F: ++385 (0)52 624-472

e-mail: iad(at)dapa.hr

OIB: 49840194680
IBAN: HR8224020061100643196

 

BischoffOreste Bischoff je od 1899. do 1910. živio u Trstu, te je kao geometar II. razreda radio na gradnji željezničke linije Poreč - Trst te Trst Gorica. Bio je aktivni član i predsjednik udruženja vojnih veterana Austrijskog Primorja, a osobito Trsta i okolice. Uz gradivo obitelji objavljeno je gradivo nastalo sakupljačkim aktivnostima članova obitelji, koje se objavljuje radi mogućnosti šire kontekstualizacije povijesti našeg područja u sklopu svjetskih zbivanja.  
 
Istarsko arhivističko društvo zahvaljuje gospodinu Elmu Bischoffu na ustupljenim preslikama i dozvoli za objavu.
 
Poveznica (link)

YsterreichSince 2013 the Istrian Archival Society (Croatia) has been searching for an uncomplicated online repository to publish the results of their projects online, as well as to offer the cultural institutions from Istria and Kvarner a possibility for making their archival fonds and collections available to the public. The topotheque tool proved to be the perfect solution to this issue and thus the Istrian Archival Society was able to establish their first topotheque “Ysterreich”. “Ysterreich” is the historical name of the area of Istria and the West Kvarner and the geographical area covered by this topotheque.

Read more: First Croatian topotheque online!

"Austrijska Istra - mrim2802165 jpg crop displayYsterrreich" projekt je Istarskog arhivističkog društva potaknut inicijativom Markusa Leidecka, djelatnika Državnog arhiva u Pazinu, a odnosi se na istraživanje i identificiranje građe koja provenijencijom pripada svjetovnim i crkvenim stvarateljima na području nekadašnje Pazinske knežije, odnosno austrijskom dijelu Istre.

Ovo područje danas obuhvaća Grad Pazina i općine Pazinštine, zatim područje današnje Labinštine, Brseča, Mošćeničke Drage, Lovrana i još nekih krajeva s istočne strane Učke. Razdoblje austrijske Istre proteže se od 1374. do 1797. godine, a obuhvaćalo je Pazinski kapetanat i grofoviju, gospoštije Kožljak, Lupoglav i Kršan, Pićansku biskupiju te Kapetanat i gospoštiju Kastav.

Read more: Popunjavanje mozaika istarske prošlosti

Izvješće s Koordinacije Gradonačelnika i Načelnika općina Pazinštine

koordinacijaDana 28. kolovoza 2013. godine (srijeda) na poziv gradonačelnika Grada Pazina, Renata Krulčića održana je Koordinacija gradonačelnika Pazina i načelnika općina Pazinštine na kojoj su razmatrane teme vezane uz: poslovanje Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin; Javne vatrogasne postrojbe i Područne vatrogasne zajednice; Lokalne akcijske grupe (LAG) Središnje Istre; program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, te o uvjetima za realizaciju projekta „Austrijska Istra (Ysterreich)“ s područja arhivistike. Na inicijativu djelatnika Državnog arhiva Pazin Markusa Leidecka i Istarskog arhivističkog društva prihvaćen je program i potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Austrijska Istra“ („Ysterrreich“).

Read more: Izvješće