Kontakt

Istarsko arhivističko društvo
Vladimira Nazora 3
52 000 Pazin
Republika Hrvatska
T: ++385 (0)52 624-077
F: ++385 (0)52 624-472

e-mail: iad(at)dapa.hr

OIB: 49840194680
IBAN: HR8224020061100643196

 

Leideck, Markus, predsjednik 
Markezić, Karmen, potpredsjednik 
Žužić, Patricija, tajnik 
 
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA
Leideck, Markus 
 
Markezić, Karmen
Mrak, Mirela
Žužić, Patricija
 
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA
Legović, Sebastijan
Doblanović, Danijela
Runko Babić, Andrea
 
ČLANOVI
Prezime i ime  Datum učlanjenja
Aigner, Thomas 19.12.2013.
Bader, Andrej 17.04.2012. 
Benazić, Bernard 13.02.2014.
Bertoša, Slaven 17.04.2012.
Crnković, Goran 17.08.2015.
Čibej, Nada 17.04.2012. 
Dedić, Tea 13.02.2014.
Doblanović Šuran, Danijela 17.08.2015.
Dobrica, Ladislav 19.12.2013.
Dukovski, Vedran 26.07.2019.
Grzunov Gordan 19.12.2013.
Gržetić, Mirjana 17.04.2012.
Jakovljević. Ilija 17.04.2012.
Jelinčić, Jakov 01.09.2016.
Juričić Čargo, Danijela 17.08.2015.
Kmet, Jakov  08.02.2013. 
Kontestabile Rovis, Mirjana  17.04.2012. 
Koroman Baf, Sandra  08.02.2013. 
Kuzmanić, Aleksandar  19.12.2013. 
Legović, Sebastijan 19.12.2013. 
Leideck, Markus  17.04.2012. 
Luca, Giovanni  08.02.2013. 
Markezić, Karmen 17.04.2012.
Mileusnić, Ivo 17.08.2015.
Milovan, Maja  08.02.2013. 
Mrak, Mirela 17.04.2012.
Orbanić, Elvis 17.04.2012.
Perinčić, Tea 17.08.2015.
Popić, Goran 17.04.2012.
Prgin, Ivana 18.10.2016.
Runko Babić, Andrea 01.09.2016.
Schatek, Alexander 17.08.2015.
Škunca, Josip 17.04.2012.
Štoković, Alojz 17.04.2012.
Visintin, Denis 17.04.2012.
Žigant, Aleksandar 08.02.2013.
Žužić, Patricija 13.02.2014.